Fot. Materiały prasowe

Zmiana we władzach IGHP

przez Think MICE

Marcin Mączyński złożył rezygnację z funkcji sekretarza generalnego, członka zarządu i członka Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP).

Rezygnacja została przyjęta przez Radę IGHP na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2024 roku. Do czasu podjęcia ostatecznych decyzji w sprawie powierzenia funkcji sekretarza generalnego nowej osobie obowiązki te pełni Anna Kołtan, dyrektorka Biura IGHP.

Źródło: IGHP, oprac. IK