Fot. Materiały prasowe

Zmiany w Zarządzie Polskiej Grupy Lotniczej

przez Think MICE

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Lotniczej odwołała Michała Fijoła z funkcji prezesa zarządu. Tymczasowo jego obowiązki przejął dotychczasowy wiceprezes Bartosz Piechota. Fijoł nadal pozostaje prezesem Polskich Linii Lotniczych LOT.

Polska Grupa Lotnicza S.A. poinformowała, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę (nr 26/2024/III/RN/61) o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu PGL S.A. Michała Fijoła i o czasowym powierzeniu obowiązków prezesa zarządu spółki jej wiceprezesowi, Bartoszowi Piechocie (do czasu przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu bądź do czasu wcześniejszego zwolnienia wiceprezesa zarządu). Oprócz tego z funkcji członka zarządu ds. finansowo-ekonomicznych odwołano Pawła Urbaniaka.

Michał Fijoł związany jest z PLL LOT od stycznia 2016 roku – najpierw jako pełnomocnik zarządu ds. handlowych, a od marca 2017 roku jako członek zarządu ds. handlowych. Ukończył studia doktoranckie na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej. Jako stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej oraz rządu austriackiego studiował również na Uniwersytecie w Osnabrück w Niemczech oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

Źródło: PGL, PLL LOT, oprac. MK