Fot. Materiały prasowe

Zmiany personalne w grupie PHH

przez Think MICE

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Hotelowego (PHH) wybrała Daniela Puciato na członka zarządu ds. handlowych, który obejmie obowiązki wraz z rozpoczęciem nowej kadencji zarządu spółki. Z kolei od 1 sierpnia br. stanowisko prezesa spółki Geovita – jednej ze spółek należących do grupy PHH – objął Paweł Skotarek.

Daniel Puciato jest doktorem ekonomii (Szkoła Główna Handlowa), nauk o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Jagielloński) oraz doktorem i doktorem habilitowanym nauk o kulturze fizycznej (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu).

To także prezes zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska oraz wieloletni manager kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest biegłym sądowym z zakresu zarządzania w turystyce i sporcie, członkiem Rady ekspertów ds. turystyki przy Ministerstwie Sportu i Turystyki, autorem publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu: zrównoważonego rozwoju, ekonomiki turystyki, finansów przedsiębiorstwa hotelowego, zarządzania hotelem, w tym zarządzania środowiskowego i zachowań prośrodowiskowych różnych grup interesariuszy hoteli. Publikuje na łamach najważniejszych na świecie czasopism z obszaru turystyki, w tym hotelarstwa, m. in. w Tourism Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management oraz Tourism Economics.

Puciato obejmie stanowisko członka zarządu ds. handlowych wraz z inauguracją nowej kadencji zarządu PHH, która rozpocznie się dzień po odbyciu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2021 r. Jednocześnie z dniem 31 lipca br. rezygnację z funkcji członka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju złożył Zbigniew Gryglas, który zasiadał w zarządzie PHH od 1 stycznia 2022 r.   
Od 1 sierpnia br. Paweł Skotarek został z kolei prezesem spółki Geovita S.A. – jednej ze spółek należących do grupy PHH. Skotarek to prawnik i przedsiębiorca, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Executive Master of Business Administration na Collegium Humanum.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako manager i przedsiębiorca w branży HoReCa. Pracował także jako konsultant prawny przy bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce oraz jako doradca i ekspert w zakresie nadzoru nad podmiotami sektora publicznego. Na bazę hotelowo-wypoczynkową Geovity składa się 10 funkcjonujących obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski. W portfolio znajdują się trzy obiekty nadmorskie: Dąbki, Dźwirzyno, Mrzeżyno, sześć górskich: Lądek-Zdrój, Wisła, Krynica-Zdrój, Złockie, Zakopane, Czarna k. Ustrzyk Dolnych oraz jeden ośrodek nad jeziorem – Jadwisin nad Zalewem Zegrzyńskim koło Warszawy.

Źródło: materiały prasowe, oprac. IK