Fot. Materiały prasowe

Zmiana na stanowisku sekretarza RPSiW TUgether

przez Think MICE

W kwietniu br. nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza Rady Spotkań i Wydarzeń TUgether (RPSiW). Małgorzata Musiał-Bzowska, po 1,5 roku koordynowania działań i bieżącej komunikacji RPSiW, przekazuje obowiązki sekretarza. Zastępuje ją Joanna Jędrzejewska-Debortoli. 

Joanna Jędrzejewska-Debortoli będzie miała za zadanie wesprzeć organizacyjnie i proceduralnie federację, będzie też odpowiadała za koordynację działań, wzmacnianie wizerunku, komunikację i zarządzanie projektami. 

Nowa sekretarz RPSiW to manager z wieloletnim doświadczeniem, od lat związana z turystyką i promocją. Pracowała m.in. jako dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie odpowiadała m.in. za współpracę z Polską Organizacją Turystyczną oraz opiekę merytoryczną nad ustawą o turystycznym funduszu gwarancyjnym i ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., odpowiadała m.in. za promocję gospodarczą województwa mazowieckiego i napływ inwestycji do regionu, kierując Mazowieckim Centrum Obsługi Inwestora. Przez dwa lata pełniła funkcję rzecznika Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim. W 2017 roku w rankingu portalu Wasza Turystyka znalazła się na 50 miejscu wśród 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce. 

Joanna Jędrzejewska-Debortoli jest absolwentką studiów Executive MBA – INE PAN w Warszawie w zakresie finansów i marketingu oraz absolwentką międzynarodowych stosunków gospodarczych WSSM w Łodzi. Ukończyła również wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania procesami, projektami, np. PRINCE2, z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli, pozyskiwania dofinansowania z KFS, BUR. To była sportsmenka – badmintonistka, reprezentantka kadry narodowej.

Źródło: materiały prasowe, oprac. IK