Fot. Materiały prasowe/kbf.krakow.pl

Magdalena Doksa-Tverberg nową dyrektorką KBF

przez Think MICE

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył Magdalenie Doksie-Tverberg nominację na stanowisko dyrektorki Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF). Dotychczasowa zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa objęła to stanowisko 1 lutego.

Magdalena Doksa-Tverberg jest muzykolożką, managerką i animatorką kultury, związaną od lat z administracją samorządową, doświadczoną w szczególności w obszarze kultury i promocji miasta. Ukończyła muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Dziennikarskie w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Była związana z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2004 r., w latach 2011-2016 pełniła funkcję kierowniczą w Wydziale Promocji; od 2016 r. zastępczyni dyrektora w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadzorowała kluczowe projekty miasta na polach muzyki, literatury, sektorów kreatywnych, sztuk performatywnych, dziedzictwa niematerialnego. Współtworzyła Program Rozwoju Kultury do roku 2030, współpracowała z wieloma instytucjami kultury, w tym z KBF, a także szerzej – z całym sektorem festiwali i cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Odpowiadała m.in. za realizację programu Stypendiów Twórczych i Nagród Miasta Krakowa, Pracowni Twórczych, licznych nagród sektorowych, codziennego wsparcia krakowskich twórców i artystów.

Współtworzyła polityki miejskie Kultura Odporna oraz Kraków Culture. Zarządzała programami wspierającymi dziedzictwo kulturowe Krakowa (przyznawanie dotacji na prace restauratorskie przy zabytkach, tworzenie i nadzorowanie parków kulturowych, polityka upamiętnień i pomników), odpowiadała za ważne krakowskie jubileusze, wspierała projekty międzynarodowe związane z dziedzictwem. W ostatnim czasie współtworzyła plan zarządzania Dobrem Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także pełniła funkcję zastępczyni Zintegrowanego Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa sprawującego opiekę nad jakością i merytoryką wydarzeń organizowanych w historycznym centrum Krakowa. Pełniła funkcję przewodniczącej lub ekspertki w pracach licznych gremiów konkursów artystycznych, inicjatyw i komisji. Jest współautorką koncepcji wydarzenia „Śpiewaj z nami. Kolędowanie z krakowskimi chórami”, współtworzyła cykl „Krakowskie Noce”. Jest aktywną uczestniczką krakowskiego życia kulturalnego.

– Z prawdziwą radością przyjęłam decyzję Prezydenta Krakowa. To dla mnie zaszczyt i duża odpowiedzialność. Razem z całym zespołem managerów i managerek KBF będziemy wspólnie rozwijać pole kultury. Chciałabym, aby była to kultura odpowiedzialna i zaangażowana, solidarna i współpracująca – powiedziała Magdalena Doksa-Tverberg. – Jestem przekonany, że międzysektorowe doświadczenia oraz rozległa wiedza z zakresu kultury, dziedzictwa i promocji miasta, a także odwaga w inicjowaniu nowych kreatywnych rozwiązań, charakterystyczna dla pani Magdaleny Doksy-Tverberg, będą istotnym wkładem w dalszy rozwój KBF. Kariera zawodowa pani dyrektor pokazuje, że potrafi doskonale łączyć wyczucie w kwestiach kultury z nowoczesnym zarządzaniem – dodał Jacek Majchrowski.

KBF jest nie tylko organizatorem festiwali, takich jak Festiwal Conrada, Festiwal Muzyki Filmowej czy Misteria Paschalia, ale przede wszystkim ważną instytucją wspierającą rozwój sektorów kreatywnych, budującą międzynarodową rozpoznawalność i wizerunek Krakowa. Jest także operatorem ważnych dla miasta polityk, m.in. Kraków Miasto Literatury UNESCO, Kraków Culture, Kraków filmowy. KBF jest wydawcą, zarządza rozlicznymi platformami informacji kulturalnej, jest partnerem rozmaitych inicjatyw miejskich. Jego marki i działania zdobywały ważne międzynarodowe certyfikaty i nagrody.
Na stanowisku dyrektorki KBF Magdalena Doksa-Tverberg zastąpiła Izabelę Błaszczyk, która pełni teraz funkcję prezeski spółki Kraków5020.

Źródło: KBF, oprac. MK