Fot. Materiały prasowe

Awans Moniki Borzdyńskiej w strukturze spółki PL.2012+

przez Think MICE

Do zarządu spółki PL.2012+, będącej operatorem stadionu PGE Narodowy w Warszawie, dołączyła Monika Borzdyńska, dotychczasowa dyrektor ds. komunikacji, promocji i marketingu.

Monika Borzdyńska jest absolwentką dziennikarstwa i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Executive MBA.

Pracę na PGE Narodowym rozpoczęła w 2016 r. jako zastępca dyrektora ds. komunikacji i promocji. Następnie powierzono jej obowiązki rzecznika prasowego oraz funkcję dyrektora ds. komunikacji, promocji i marketingu. Wcześniej zarządzała komunikacją na szczeblu samorządowym oraz pełniła funkcję redaktor naczelnej jednej z elbląskich gazet internetowych.

Na co dzień jest również wykładowcą akademickim na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Collegium Humanum. Specjalizuje się w budowie strategii komunikacyjnych i marketingowych, zarządzaniu komunikacją kryzysową, kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wprowadzaniu standardów etyki biznesu w przedsiębiorstwach.

Jest autorką specjalistycznych artykułów publikowanych w wydawnictwach naukowych poświęconych zagadnieniom PR oraz CSR.

Jednocześnie nastąpiła zmiana na stanowisku rzecznika prasowego PGE Narodowego, którym został Michał Proszowski.

Źródło: PGE Narodowy, oprac. IK