Fot. Materiały prasowe

Aspekty efektywnej łączności bezprzewodowej przy organizacji eventu

Organizacja eventu firmowego, koncertu, imprezy (w tym imprezy masowej) wiąże się z koniecznością zapewnienia różnego rodzaju kryteriów bezpieczeństwa oraz odpowiedniej jakości usług. Jednym z niezbędnych elementów jest właściwe zorganizowanie kwestii łączności, w szczególności bezprzewodowej.

Zaobserwowano, że podczas koncertów, zwykle na początku, gwałtownie rośnie użycie internetu. Dzieje się tak, ponieważ znaczna liczba widzów zaczyna nagrywać pierwszy utwór i pragnie przesłać taki filmik znajomym. Natomiast po zakończeniu koncertu skokowo rośnie liczba prób nawiązania połączeń głosowych. Tym razem uczestnicy próbują się zlokalizować, aby razem wrócić do domów. I tu zwykle pojawia się problem przepustowości sieci. Kilkaset czy nawet kilka tysięcy prób jednoczesnego uzyskania dostępu do internetu lub połączeń głosowych nawiązywanych w tym samym miejscu i czasie stanowi wyzwanie dla nawet najlepiej skonfigurowanej sieci komórkowej, a okoliczne stacje bazowe nie radzą sobie z nagłym zwiększeniem wolumenu ruchu. Podobna sytuacja może zdarzyć się w trakcie imprezy firmowej, gdzie po części oficjalnej goście próbują jednocześnie nawiązać połączenia głosowe, znajdując się w jednej sali wewnątrz budynku. 

Kłopotliwe wzmacniacze

Niektórzy organizatorzy próbują rozwiązać ten problem „na skróty” instalując repeatery zwane też wzmacniaczami GSM, które teoretycznie powinny przechwycić i zwiększyć moc sygnału odbieranego z najbliższej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej. Przeszukując oferty internetowych sklepów z elektroniką, znajdziemy szeroki wybór tego rodzaju urządzeń. Trzeba jednak mieć świadomość, że używanie takich wzmacniaczy bez uprzedniej zgody operatorów sieci komórkowych jest w Polsce nielegalne, zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Oprócz kwestii formalno-prawnych, należy wspomnieć o tym, że montowanie wzmacniaczy sygnału zwykle przynosi skutki odwrotne do oczekiwanych. Praktyka pokazuje, iż używanie nielegalnych repeaterów często zamiast wzmacniać sygnał z najbliższej stacji, powoduje jego osłabienie z uwagi na generowanie szkodliwych zakłóceń elektromagnetycznych. W skrajnych przypadkach sygnał zaniknie w całości. Odpowiedzialność w przypadku ewentualnych spowodowanych tym szkód spadnie na podmiot, który taki wzmacniacz zamontował.

Aby skutecznie i leganie zwiększyć możliwość nawiązywania połączeń oraz transferu danych z urządzeń mobilnych, zalecane jest skontaktowanie się z operatorami sieci komórkowych. Dysponują oni bowiem mobilnymi stacjami bazowymi, które mogą być uruchomione wyłącznie na czas trwania eventu czy koncertu we wskazanej lokalizacji. 

Komunikacja z uczestnikami

Mając zapewniony właściwy poziom łączności, warto też zaplanować odpowiedni poziom komunikacji organizatorów z uczestnikami. W przypadku dużych imprez masowych służą do tego dedykowane aplikacje instalowane na urządzeniach mobilnych. Inną powszechną metodą jest wysyłanie SMS-ów. Wydawać by się mogło, że w czasach rozwoju komunikatorów, krótkie wiadomości tekstowe odeszły do lamusa. Taki trend widać co prawda w segmencie SMS P2P (person-to-person), ale nie SMS A2P (application-to-person). Zaletą SMS-ów jest ich prostota w rozpowszechnianiu – aby dotrzeć do adresata nie jest wymagany dostęp do internetu ani zainstalowanie dedykowanej aplikacji.

Od strony technicznej, istnieją dwa główne modele świadczenia usługi SMS A2P. Operatorzy, posiadający własną sieć telefonii komórkowej oraz bazę kliencką, mogą na zlecenie klienta zewnętrznego przeprowadzić taką kampanię marketingowo-handlową. W drugim modelu, świadczeniem usługi zajmują się wyspecjalizowane podmioty, działające w oparciu o sieć telekomunikacyjną innych podmiotów – to integratorzy usług SMS A2P, działający na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). 

W przypadku skorzystania z usług operatora telefonii komórkowej albo integratora usług SMS A2P, należy pamiętać, że wysyłanie SMS A2P w celach marketingu bezpośredniego lub informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może być uruchomione wyłącznie w sytuacji, w której abonent lub użytkownik końcowy (w naszym przypadku – uczestnik eventu) uprzednio wyraził na to zgodę. 

Niewielka różnica 

Zajmując się kwestiami dostępności usług telekomunikacyjnych nie należy zapominać o wewnętrznych potrzebach organizatorów, dotyczących dedykowanych środków łączności bezprzewodowej. Oprócz powszechnie używanych smartfonów czy tabletów, do zastosowań profesjonalnych i amatorskich używane są również radiotelefony zwane popularnie „krótkofalówkami” albo „ręczniakami”, działające zwykle w pasmie obywatelskim – „CB Radio”, czyli Citizen Band Radio (27 MHz) oraz urządzenia PMR 446, Private Mobile Radio (446 MHz). Używanie takich urządzeń jest zwolnione z konieczności występowania do prezesa UKE o wydanie pozwolenia radiowego, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów technicznych (np. maksymalnej mocy promieniowania), co ogranicza możliwość komunikacji w miejscach gdzie panuje „tłok w eterze”. 

Podobnie jak w przypadku repeaterów, w sklepach internetowych można natknąć się na szeroki wybór radiotelefonów, z dowolnymi parametrami technicznymi, często znacznie odbiegającymi od obowiązujących norm. Należy jednak pamiętać o dwóch istotnych sprawach. Po pierwsze, każde urządzenie radiowe wprowadzane do obrotu na terenie UE powinno zawierać tzw. deklarację zgodności, potwierdzającą, że produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa (znak CE).

Niestety można znaleźć dużo produktów, które opatrzone są bardzo podobnym znakiem. Ma on również oznaczenie CE, które w tym przypadku oznacza China Export. 

Różnica graficzna jest niewielka, natomiast od strony formalno-prawnej, ma to znacznie poważniejsze konsekwencje, ponieważ często produkty z drugim oznaczeniem nie spełniają norm UE. Konsekwencje mogą pojawić się po stronie użytkowników, gdyż nie mają oni gwarancji, że używanie danego urządzenia jest dla nich bezpiecznie, poza tym, podobnie jak w przypadku repeaterów, mogą one powodować szkodliwe zakłócenia i w drastycznych przypadkach powodować szkody.

Drugą kwestią są przypadki, kiedy urządzenia takie sprzedawane są ze swoistą „wizytówką” lub „zaświadczeniem” gwarantującym, że nabywca wraz ze sprzętem otrzymuje „pozwolenie radiowe” przypisane do danego modelu lub serii. Jest to oczywiste naruszenie prawa, ponieważ pozwolenie radiowe wydawane jest przez prezesa UKE w formie decyzji administracyjnej, adresowanej bezpośrednio do danej osoby fizycznej lub prawnej. 

Jeżeli istnieje potrzeba, aby osoby zaangażowane w przygotowanie eventu posługiwały się oddzielnymi środkami łączności, niezależnymi od sieci komórkowej, a popularne systemy „obywatelskie” okazują się niewystarczające, warto rozważyć używanie urządzeń radiowych o większej mocy i większym zasięgu, pracujących w tzw. systemach dyspozytorskich. Należy wtedy jednak wystąpić do prezesa UKE z wnioskiem o wydanie pozwolenia radiowego, które umożliwi posługiwanie się takimi systemami i urządzeniami, z wykorzystaniem innych kanałów radiowych i częstotliwości, niż urządzenia powszechnie dostępne, co znacznie poprawi jakość transmisji.

Marcin Karolak
prawnik w kancelarii SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk

Działa w praktyce TMT, doradzając w zakresie prawa mediów (tradycyjnych oraz elektronicznych), jak i prawa telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zasobami częstotliwości. Doradza także w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności w sprawach dotyczących prawa autorskiego. W swojej praktyce zawodowej ma również obsługę podmiotów z branży social media/modeling w zakresie działalności influencerów, budowania marki osobistej, ochrony wizerunku oraz reklamy.www.skplaw.pl, www.skpipblog.pl