Ukazał się najnowszy raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2017”

przez Think MICE

W ubiegłym roku w Polsce odbyło się 39 566 różnego rodzaju spotkań wpisujących się w definicję branży MICE, w których wzięło udział ponad 6,1 mln osób. Takie dane przynosi raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings & Events Industry Report 2017”, opublikowany po raz ósmy przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej (PCB POT).

Opracowanie ma na celu zgromadzenie i prezentację danych na temat liczby i wielkości wydarzeń organizowanych na terenie Polski oraz ukazanie ich wartości ekonomicznej. Dokument przybliża też profil uczestników oraz bardziej szczegółowo charakteryzuje poszczególne imprezy.  

Zgodnie z przyjętym przez twórców podziałem w raporcie zostały wyodrębnione trzy grupy spotkań: konferencje i kongresy, wydarzenia korporacyjne (do których zaliczono także wyjazdy motywacyjne i podróże incentive) oraz targi. Jeżeli chodzi o liczbę uczestników, najwięcej osób wzięło udział w targach (2 175 861 osób, 36 proc.). Kolejne miejsce zajęły konferencje i kongresy (2 082 123 osób, 34 proc.), na ostatniej pozycji uplasowały się natomiast eventy korporacyjne, (1 844 358 osób, 30 proc.).

Z punktu widzenia liczby wydarzeń, w 2016 r. największą grupę stanowiły wydarzenia korporacyjne (22 629 imprez, 57 proc.), później konferencje i kongresy (16 386 imprez, 41 proc.), najmniej było zaś targów (551 imprez, 1 proc.). Zdecydowana większość wydarzeń, bo aż 77 proc., odbywała się w hotelach (30 417 spotkań). W drugiej kolejności zleceniodawcy wybierali obiekty lub sale wynajmowane na specjalne wydarzenia (14 proc., 5389 spotkań), po nich centra wystawiennicze i kongresowe (6 proc., 2268 spotkań). Najmniejszą popularnością cieszyły się szkoły wyższe (4 proc., 1492 spotkania). Szczególnie dobrym miesiącem z punktu widzenia liczby wydarzeń okazał się październik (4602 imprez, 12 proc.), potem czerwiec (4088, 10 proc.), listopad (4022, 10 proc.) i wrzesień (4016, 10 proc.). Tradycyjnie już najgorzej wypadł okres wakacyjny, czyli lipiec (1711, 4 proc.) i sierpień (1763 – 4 proc.).

Według raportu najwięcej wydarzeń MICE odbyło się w ubiegłym roku w Warszawie. Stolica przyciągnęła 17 653 spotkania, co stanowi aż 45 proc. całości. Drugi w kolejności znalazł się Poznań, w którym gościło 5201 imprez (13 proc.). Podium zamyka Kraków (5175 spotkań, 13 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się Gdańsk (3629 spotkań, 9 proc.), Lublin (2377 spotkań, 6 proc.), Katowice (2347 spotkań, 6 proc.), Wrocław (1370 spotkań, 3 proc.) i Bydgoszcz (200 spotkań, 1 proc.).

Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings & Events Industry Report 2017” został przygotowany przez PCB POT przy współpracy ze wszystkimi regionalnymi convention bureaux, rekomendowanymi organizatorami kongresów oraz podróży motywacyjnych, obiektami, w których odbywają się spotkania oraz Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Dokument można pobrać ze strony PCB POT klikając TUTAJ

mk

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found