Fot. Materiały prasowe

Kraków5020: Dlaczego branża spotkań potrzebuje dekarbonizacji?

przez Think MICE

W Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się konferencja „Dlaczego branża spotkań potrzebuje dekarbonizacji?” zorganizowana przez Kraków5020 we współpracy z fundacją Carbon Footprint. W trakcie spotkania zaprezentowano „Strategię dekarbonizacji. Od WHY po offset” – dokument, nad którym w ostatnim czasie pracowali członkowie Kraków Network.

Podczas konferencji w ICE Kraków przedstawiono założenia strategii dekarbonizacji. Opracowała ją fundacja Carbon Footprint na zlecenie spółki Kraków5020.

– W 10. jubileuszowym roku stwierdziliśmy, że to będzie najlepszy prezent dla naszego obiektu i całej branży. Od 10 lat miasto Kraków, Centrum Kongresowe, ale również cała branża spotkań w Krakowie jest liderem i pionierem wielu inicjatyw. Tworzymy znakomicie działający ekosystem, czego dowody możemy poznać właśnie dziś. Z tego miejsca chciałam bardzo podziękować, zarówno członkom Kraków Network jak też fundacji Carbon Footprint. Strategia dekarbonizacji to właśnie efekt świetnej współpracy – powiedziała Izabela Błaszczyk, prezeska spółki Kraków5020.Strategia odpowiada na rosnące wymagania regulacyjne i oczekiwania społeczne dotyczące zmniejszenia wpływu działalności gospodarczej na klimat, wspierając tym samym zrównoważony rozwój.

– Coś, co niedawno było tylko i wyłącznie kaprysem, staje się pewną regułą. Istnieją wielkie banki czy grupy inwestycyjne, które mówią: jeżeli nie realizujecie naszej polityki, to nie będziemy z Wami współpracować. Mamy zatem dwie bardzo silne motywacje. Pierwsza jest normatywna: to odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym mieście. Druga z kolei jest bardzo pragmatyczna: po prostu świat tego oczekuje – mówił prof. Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa.

Celem strategii jest wsparcie uczestników przemysłu spotkań w osiąganiu zgodności z globalnymi celami klimatycznymi, jak również poprawa konkurencyjności i wizerunku przez zrównoważone praktyki biznesowe. To kompleksowy plan działania, mający na celu zintegrowanie zasad zrównoważonego rozwoju w codzienną działalność branży spotkań, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz przyczynianie się do globalnych celów klimatycznych.

– Dzisiaj trendy globalne mówią o tym, że temat jest pilny. Cały łańcuch wartości wokół branży spotkań generuje i wymusza na kolejnych interesariuszach nowe działania – dodała Agnieszka Rozwadowska, prezeska fundacji Carbon Footprint.Po konferencji miała miejsce dyskusja, w której udział wzięły przedstawicielki Power of 4, porozumienia centrów konferencyjnych średniej wielkości, które skupia: Centrum Konferencyjne Kopernik w Centrum Nauki Kopernik, Lubelskie Centrum Konferencyjne, Europejskie Centrum Solidarności oraz Centrum Kongresowe ICE Kraków. Mówczynie przedstawiły działania, jakie podejmują reprezentowane przez nie obiekty w ramach wdrażania polityki i strategii ESG.

Spotkanie zakończyło się debatą ekspercką, która podsumowała i uzupełniła poprzednie dwie części. Była to dawka wiedzy o tym, czym tak naprawdę tak dekarbonizacja jest, co się z nią wiąże i dlaczego musimy już dziś podjąć kroki ku eliminacji śladu węglowego. W debacie udział wzięli: Agnieszka Rozwadowska, Anna Woda, Dawid Zieliński, Paula Fanderowska oraz dr. inż. Przemysław Grzywacz.

Ze „Strategią dekarbonizacji. Od WHY po offset” można zapoznać się TUTAJ

Źródło: materiały prasowe, oprac. IK