Fot. Materiały prasowe

Wyłoniono laureatów jubileuszowej edycji konkursu Przemysł Spotkań na 5!

przez Think MICE

Piąta edycja Konkursu Przemysł Spotkań na 5!, organizowanego przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP), została rozstrzygnięta. Kapituła składająca się z przedstawicieli świata akademickiego, reprezentantów destynacji, SKKP oraz mediów branżowych (THINK MICE) wskazała zwycięzców w kategoriach prac magisterskich oraz licencjackich.

W piątej edycji zgłoszonych zostało osiem prac absolwentów takich uczelni jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Konkurs, dedykowany studentom oraz absolwentom związanym z przemysłem spotkań, zwrócił uwagę na innowacyjne podejście do branży MICE.

Wśród prac magisterskich, pierwsze miejsce przypadło Michałowi Mamczurowi (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), autorowi pracy „Czynniki sukcesu organizacji wyjazdów motywacyjnych”. Uzyskała ona najwyższą ocenę przyznaną przez recenzentów. – Praca pana Michała Mamczura nie tylko wniosła nowe spojrzenie na podróże motywacyjne, ale także została doceniona za styl i klarowność przekazu. Prawie jednomyślnie, kapituła przyznała mu zatem pierwsze miejsce – powiedziała Paula Fanderowska, prezeska SKKP.

Na drugim miejscu znalazła się praca Łukasza Spendela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), autora pracy „Wydarzenia hybrydowe – jako reakcja branży spotkań na nowe uwarunkowania”. Praca została wysoko oceniona ze względu na jej nowatorskie spojrzenie na temat, szczególnie w kontekście dynamicznych zmian branżowych.

Wśród prac licencjackich, pierwsze miejsce zdobyła Magdalena Pora (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) z pracą „Zastosowanie instrumentów „Event Management Body of Knowledge” do analizy organizacji targów branżowych”. Jej praca, oparta na dogłębnej analizie, otrzymała liczne rekomendacje, co podkreślało jej wartość w kontekście bieżących trendów w branży MICE. – Skupienie się na metodzie Event Management Body of Knowledge (EMBOK) wyróżniło pracę. Jest to nowe podejście, jeszcze rzadko poruszane w naszej branży – powiedział Michał Kalarus, członek kapituły oraz redaktor naczelny THINK MICE.

Natomiast drugie miejsce przypadło Julii Kaźmierczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) za pracę „Rola targów w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”. Praca ta wyróżniła się szczególnie szerokim praktycznym punktem widzenia oraz dobrą akademicką jakością analizy.

Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzcom przysługują nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 7,5 tys. zł. Kapituła nie przyznała w tym roku żadnych wyróżnień. Dzięki takim inicjatywom, jak konkurs zainteresowanie turystyką biznesową wśród studentów i absolwentów rośnie, co może przyczynić się do dalszego rozwoju branży.

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK