Fot. THINK MICE

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich po raz trzeci na Śląsku

przez Think MICE

W czwartek, 21 marca, w Walcowni Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau (PCB POT), Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz Silesia Convention Bureau (SCB). Podczas wydarzenia uhonorowane zostały 22 osoby – Ambasadorki i Ambasadorzy Kongresów Polskich za lata 2022 i 2023.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich, realizowany przez POT i SKKP, ma na celu promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.
Podczas uroczystości w Katowicach gości powitali Adam Wawoczny, prezes zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej, w ramach której działa SCB, Rafał Szmytke, prezes POT oraz Paula Fanderowska, prezeska SKKP.

Adam Wawoczny wyraził dumę z faktu, że Gala odbywa się w Katowicach, podkreślając rozwój infrastruktury kongresowej jako element wiodący Polskę do światowej czołówki. – Jest nam niezmiernie miło, że Gala Ambasadorów Kongresów Polskich już po raz trzeci zawitała do Katowic. Współorganizacja tak zaszczytnego wydarzenia stwarza szerokie możliwości budowania pozytywnego wizerunku naszego regionu wśród gości z całej Polski. Nieprzypadkowo spotykamy się w postindustrialnych przestrzeniach Walcowni Cynku. To najlepszy dowód, że dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego jest jego wyróżnikiem – powiedział Adam Wawoczny.Rafał Szmytke podkreślił z kolei wagę pozyskiwania kongresów i konferencji dla rozwoju kraju oraz umacniania jego pozycji na arenie międzynarodowej, zaznaczając rolę zaangażowania ludzi nauki, kultury i biznesu w ten proces. – Pozyskiwanie kongresu, konferencji, wydarzeń międzynarodowych to ogromnie żmudna, trudna, często wieloletnia praca, polegająca na aplikowaniu, zabieganiu o to, aby dane wydarzenie zostało zorganizowane w Polsce. Właśnie zaangażowanie ludzi nauki, kultury i biznesu w pozyskiwaniu tych kongresów, konferencji i spotkań jest istotnym elementem wpisującym się w znaczenie tego sektora w polskiej gospodarce – powiedział Rafał Szmytke

Paula Fanderowska zwróciła uwagę na wagę współpracy oraz determinacji Ambasadorów i Ambasadorek Kongresów w przyciąganiu takich imprez do Polski. – Spotykamy się tutaj w bardzo szerokim gronie. Mówi się, że żeby pozyskać kongres trzeba orkiestry, trzeba współpracy. Przede wszystkim najważniejszymi postaciami i spiritus movens dla kongresów i konferencji są Ambasadorki i Ambasadorzy tychże wydarzeń. To od ich determinacji, od ich wysiłku oraz ich zaangażowania zależy czy nasze miasta i regiony będą gospodarzami kolejnych wydarzeń – tłumaczyła Paula Fanderowska.

Na scenie wystąpił również prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, przewodniczący Kapituły Programu AKP. W swojej wypowiedzi mówił o transformacji Śląska z miejsca słynącego z przemysłu ciężkiego w obszar, gdzie dominuje nauka i przemysł wysokich technologii. Przypomniał też o bogactwie regionu w atrakcje turystyczne oraz o fakcie iż Katowicom przyznany został tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Gala AKP zgromadziła szerokie grono reprezentantów biznesu, nauki oraz innych dziedzin życia publicznego. Wśród nowych Ambasadorek i Ambasadorów, którzy dołączyli do grona wyróżnionych, znajdują się przedstawiciele różnych środowisk.

Gala AKP jak zwykle stała się okazją nie tylko do uhonorowania tych, którzy przyczynili się do rozwoju kongresowego kraju, ale także platformą do wymiany doświadczeń i inspiracji dla kolejnych działań promocyjnych. Pozwoliła również na zacieśnianie współpracy między różnymi instytucjami i osobami zaangażowanymi w promocję Polski, jako miejsca atrakcyjnego dla organizacji międzynarodowych wydarzeń biznesowych i naukowych.

Do współpracy przy organizacji tegorocznej Gali AKP biuro SCB zaprosiło swoich konsorcjantów: Dream Events Poland, Catering24, Mercure Katowice Centrum oraz Business Service Galop. Tegoroczną Galę AKP poprowadził Michał Zalewski z dobrzepowiedziane.com. Wydarzenie uświetni występem artystycznym Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Uhonorowani Ambasadorzy i Ambasadorki Kongresów Polskich w 2024 roku:
•    prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
•    prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
•    prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
•    dr hab. n. med. Andrzej Mariusz Fal, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA/Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
•    prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
•    dr Paweł Gajdzis, Uniwersytecki Szpital Kliniczny/Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
•    Małgorzata Grobelna, Fundacja JiM
•    prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska – obecnie wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
•    dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
•    dr hab. Anna Jupowicz – Ginalska, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
•    dr hab. Justyna Kowalska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
•    prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
•    prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut – Obserwatorium Astronomiczne – dyrektorka,
•    dr n. med. Jacek Mazek, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku
•    Agnieszka Pleti, Fundacja Poland Business Run
•    prof. dr hab. Magdalena Rudzińska, kierowniczka Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego
•    dr Barbara Smorczewska, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach
•    dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, Politechnika Poznańska/Stowarzyszenie Rotopol
•    dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
•    Piotr Węgrzyn, Fundacja Candela
•    Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna
•    prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, Założyciel Grupy Medycznej OCHO

>>ZOBACZ GALERIĘ

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK