Fot. Materiały prasowe

IGHP: Październik w hotelach słabszy niż rok temu

przez Think MICE

Wyniki hoteli w październiku były na satysfakcjonującym poziomie, ale wyraźnie słabsze od wrześniowych, a także od tych uzyskanych w październiku 2022 roku – to główny wniosek z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP).

Zarysowała się również wyraźniejsza różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych.

Spośród wszystkich ankietowanych hoteli, obiektów z frekwencją poniżej 30 proc. było 9 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 65 proc. (17 pp. mniej niż we wrześniu), w tym 30 proc. obiektów – powyżej 70 proc. (także 17 pp. mniej niż miesiąc temu).

W grupie hoteli biznesowych 71 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 29 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. słabsze niż we wrześniu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 4 proc. hoteli. Również wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 58 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 18 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało 18 proc. hoteli.

W październiku goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23 proc.

Wskaźniki frekwencji
Dla 46 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ub.r., w tym 1/3 obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 41 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do października ub.r., z najliczniejszą grupą 33 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 13 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane nie różniły się istotnie w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla ponad połowy (52 proc.) hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ub.r., w tym 38 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 39 proc. obiektów poprawiło obłożenie, w tym 32 proc. stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla blisko połowy (48 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ub.r., w tym 36 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. 1/3 obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 27 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Tendencja wzrostowa cen
Październik to utrzymana tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do października 2022 roku. 45 proc. obiektów odnotowała wzrost do 10 proc., a 27 proc. – w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to jednak, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.

Najsłabszy okres roku
Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na listopad są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla października, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Potwierdza to, że branża wchodzi w najsłabszy wynikowo okres roku. Aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 43 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień wypełnienia ankiety) frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 1/4. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla października sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 45 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 20 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 49 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 24 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP wśród hotelarzy w dniach 6-10 listopada 2023 roku wzięły udział 144 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 24 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (89 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 68 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 80 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 23 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 38 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).

Źródło: materiały prasowe, oprac. IK