Fot. Materiały prasowe

Uniwersytet Warszawski stara się o pozyskanie konferencji ACHS do Polski

przez Think MICE

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (WNPiSM UW), wspierany przez firmę PCO Symposium Cracoviense, rozpoczął starania o pozyskanie do Polski konferencji Association of Critical Heritage Studies (ACHS), zaplanowanej w 2026 roku.

Ofertę Warszawy wysłano 15 listopada br. Jej prezentacja na żywo odbędzie się już 7 grudnia, podczas Walnego Zebrania Członków ACHS w Santiago w Chile.

ACHS to sieć uczonych i badaczy pracujących w szerokim i interdyscyplinarnym obszarze dziedzictwa krytycznego. Jedna z grup badawczych ACHS tj. Intangible Heritage (ICH) Researchers Network jest obecnie koordynowana przez dr hab. Hannę Schreiber z WNPiSM UW. To właśnie do niej w sierpniu tego roku zwróciła się Anna Górska z Symposium Cracoviense, z propozycją pozyskania praw do organizacji konferencji ACHS w 2026 roku. Propozycja spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez dziekana WNPiSM  dr hab. Daniela Przastka. Po spotkaniu z nim, a następnie rozmowach z rektorem UW, prof. dr hab. Alojzym Nowakiem, rozpoczęto wspólne działania. W ACHS ze strony Polski bardzo aktywny jest również dr Andrzej Jakubowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Konferencja ACHS organizowana jest co dwa lata, za każdym razem w innym miejscu na świecie. Wydarzenie liczy ok. 800 delegatów i jeszcze nigdy nie odbywało się w Polsce.

Warszawa konkuruje z dwoma miastami: Gauteng (RPA) i Wellington (Nowa Zelandia). Ofertę z Polski będzie prezentowała delegacja z WNPiSM UW, pod przewodnictwem dziekana dr hab. Daniela Przastka wraz dr hab. Maciejem Rasiem, prodziekanem ds. studenckich oraz Karoliną Molską z Biura Promocji i Komunikacji.

Osobiste przedstawienie oferty przez delegację z UW może zwiększyć szanse na pozyskanie praw do organizacji konferencji w Polsce. Po prezentacji, członkowie ACHS obecni w Santiago stacjonarnie będą głosować nad wyborem gospodarza tego wydarzenia w 2026 roku. Po ewentualnym uzyskaniu praw do organizacji imprezy w naszym kraju, organizatorem kongresu będzie Symposium Cracoviense.

Anna Górska, oprac. MK