Fot. Materiały prasowe

Polski Bon Targowy i Eventowy projekty złożone w Ministerstwie Rozwoju

przez Think MICE

W ostatnich miesiącach Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT), Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE), Krajowa Izba Targowa i Ptak Warsaw Expo prowadziły wspólnie prace nad przygotowaniem projektów nowych programów wsparcia dla branży targowej i eventowej. W efekcie powstały dwa projekty: Polski Bon Targowy i Polski Bon Eventowy. 

Celem Polskiego Bonu Eventowego oraz Polskiego Bonu Targowego jest zapewnienie dalszego, stabilnego rozwoju polskiej gospodarki i nauki oraz wsparcie branży targowo-konferencyjnej, która jest nie tylko szczególnie poszkodowana przez kryzys pandemii, ale której istnienie jest również kluczowe dla utrzymania tempa rozwoju życia gospodarczego i naukowego. Beneficjentami proponowanych programów wsparcia są w związku z tym zarówno podmioty odpowiedzialne za rozwój kluczowych dziedzin polskiej gospodarki i nauki (przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz stowarzyszenia zawodowe, naukowe i branżowe), jak również polska branża spotkań (targi, eventy, kongresy i konferencje). 

W ramach programu Polskiego Bonu Eventowego dofinansowanie otrzymałby beneficjent bezpośredni, czyli agencje organizujące eventy i konferencje, pod warunkiem, że w realizację eventu lub konferencji zaangażowani są beneficjenci pośredni (podmioty rozwijające swą działalnością polską naukę i gospodarkę oraz obiekty i przestrzenie eventowo-konferencyjne), spełniający określone warunki. Jeżeli chodzi o Polski Bon Targowy dofinansowanie otrzymałby beneficjent bezpośredni, czyli wystawca targowy, pod warunkiem, że w realizację wydarzenia targowego zaangażowani są beneficjenci pośredni (organizatorzy targów i obiekty targowe), spełniający określone warunki. Przedmiotem dofinansowania jest w tym przypadku metr kwadratowy wynajmowanej przez wystawcę powierzchni targowej z zabudową.

Programy wsparcia obowiązywałyby w latach 2021-2023. Budżet Bonu Eventowego to 180 mln zł, a targowego – 270 mln zł. 

22 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli autorów programu z Andrzejem Gutem-Mostowym, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), który pozytywnie odniósł się do idei wprowadzenia takich rozwiązań i konstruktywnie omówił związane z nimi szczegóły merytoryczne.

 Wnioskodawcy liczą, że realistyczne i pragmatyczne założenia zaproponowanych projektów spotkają się z akceptacją MRPiT, a polski świat biznesu i gospodarki, który korzysta z narzędzi targowych i eventowych oraz sama branża spotkań będą mogły już wkrótce stać się bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami tych programów. 

 Z pełną treścią programów można się zapoznać TUTAJ

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK