Ukazała się nowa książka Krzysztofa Celucha

przez Think MICE

„Let Convention Bureaus Flourish. Ensure Positive Interpersonal Relations” – taki tytuł nosi nowa książka autorstwa Krzysztofa Celucha. Opracowanie przedstawia wyniki dwuletnich badań dotyczących budowania relacji interpersonalnych w przemyśle spotkań na przykładzie organizacji convention bureaux.

W sześciu rozdziałach autor przedstawia analizę nauk o zarządzaniu w kontekście relacji interpersonalnych oraz rolę konkurencyjności organizacji w XXI w. Definiuje branżę spotkań oraz prezentuje convention bureaux, jako przykład efektywnie działających organizacji – dzięki długotrwałym, wewnętrznym relacjom interpersonalnym. Wszystko to podparte jest prezentacją wyników badań empirycznych przeprowadzonych na całym świecie – zarówno w kontekście jednego respondenta, jak i całej organizacji. Celuch udowadnia, że w takich organizacjach jak convention bureaux, osoby zarządzające muszą skupiać się na zrządzaniu relacjami, bo to od nich przede wszystkim zależy sukces biznesowy.Zdaniem autora, to właśnie w środowisku biznesowym, poprzez pozytywne relacje, tworzą się (oprócz satysfakcji z obcowania ze sobą i związanego z tym dobrego nastawienia) konkretne rozwiązania służące osiągnięciu wyznaczonych wcześniej celów strategicznych. W efekcie prowadzi to do wzrostu konkurencyjności danej organizacji. Przekonanie to stało się podstawą zdefiniowania głównego celu analizy, który stanowi określenie roli pozytywnych relacji interpersonalnych wśród pracowników w budowaniu konkurencyjności organizacji oraz określenie wpływu tych relacji na jej funkcjonowanie. – Wszak to właśnie spotkania, relacje i czasami krótka rozmowa sprawiają, że konkurencyjność nasza i naszej organizacji wzrasta. Wtedy właśnie mamy do czynienia z wpływem, który jest podstawą wszelkich zmian i osiągnięć – zaznacza Krzysztof Celuch. Poprzez wskazanie tego wpływu, autor pragnie wnieść wkład w rozwój nauk o zarządzaniu.

Fakt, iż relacje interpersonalne potrafią odegrać tak kluczową rolę w budowaniu konkurencyjności organizacji został zauważony przez Krzysztofa Celucha podczas realizacji projektu skierowanego do organizatorów spotkań na całym świecie. Służył on budowaniu konkurencyjności danej destynacji, jako potencjalnego miejsca goszczenia gości biznesowych z całego świata. To właśnie wytworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej, m.in. poprzez projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, pozwala odkryć potencjał relacji interpersonalnych.

Książka „Let Convention Bureaus Flourish. Ensure Positive Interpersonal Relations” została wydana przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula oraz Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Recenzentami pracy są: prof. dr Barbara Neuhofer (Salzburg FH), Carl Winston (San Diego State University) oraz dr hab Elżbieta Jędrych (prof. AFiB Vistula). Premiera publikacji miała miejsce podczas inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Cena książki to 52 zł. Można kupić ją tutaj: www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/ksiki-books/75

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK