Fot: Niepodległa/Dominik Deras

THINK EVENT

przez Think MICE

Niepodległość w eventach

Duże i spektakularne realizacje podczas tzw. weekendu stulecia, ale także szereg mniejszych wydarzeń, które do tej pory odbywają się w wielu miejscach w całym kraju. 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości przyniosło całą masę różnego typu eventów. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu jak wyglądały przygotowania do obchodów oraz na co ich organizatorzy kładli największy nacisk.

Prace nad przygotowaniami do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się na długo przed 11 listopada 2018 r. W założeniu nie chodziło o organizację jednorazowego wydarzenia, ale o cały ciąg różnego rodzaju eventów, które odbywały się (i odbywają nadal) zarówno w największych miastach Polski, jak i mniejszych miejscowościach w całym kraju.


Fot: Niepodległa/Tomasz Tołłoczko

Program Wieloletni Niepodległa
W maju 2017 r. rząd przekazał do realizacji program pod nazwą „Niepodległa” – na lata 2017-2021 (w sierpniu br. Rada Ministrów podjęła decyzję o jego przedłużeniu do 2022 r.). Bieżącą koordynacją obchodów oraz nadzorem nad częścią programów dotacyjnych zajęło się Biuro Programu Niepodległa. – Program Wieloletni Niepodległa jest inicjatywą wspierającą organizację wydarzeń w całym kraju, które mają umożliwić Polakom świętowanie stulecia i włączanie się w przygotowanie obchodów. Reagujemy w ten sposób na wyniki badań, jakie w 2016 r. przeprowadziło Narodowe Centrum Kultury, które wskazywały, że Polakom brakuje możliwości świętowania w pobliżu miejsca ich zamieszkania – mówi Kamil Wnuk, rzecznik prasowy Biura Programu Niepodległa. Nadrzędnym celem „Niepodległej” od samego początku było więc „wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków”. Działania prowadzone są do teraz, w trzech obszarach (priorytetach). Poprzez realizację projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, za które odpowiedzialne są narodowe instytucje kultury, włączenie Polaków we współtworzenie obchodów poprzez uruchomienie w drugiej połowie 2017 r. dwóch programów dotacyjnych („Koalicje dla Niepodległej” wspierającego organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie oraz „Niepodległa” skierowanego do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych) oraz upowszechnianie za granicą opartego na wartościach wizerunku Polski. Za program zagraniczny odpowiada Instytut Adama Mickiewicza, który zaplanował szereg wydarzeń promujących Polskę. Przewidziano również program dotacyjny dla inicjatyw dwustronnych.


Fot: Radek Zawadzki

Setki projektów
Zgodnie z Programem Wieloletnim Niepodległa założono, że łączne wydatki z budżetu państwa na realizację wszystkich zadań wyniosą ok. 210 mln zł. – W ramach działań ogólnokrajowych zrealizowano około 80 projektów – od serii wystaw przygotowanych przez największe muzea w Polsce, a poświęconych stuleciu odzyskania niepodległości, przez koncerty, przedstawienia teatralne, projekty edukacyjne po nowy projekt paszportu wydawanego z okazji stulecia – wymienia Kamil Wnuk. – W ramach działań lokalnych i regionalnych zrealizowanych zostało ponad 400 projektów, które przewidywały organizację przedsięwzięć angażujących społeczności lokalne – inscenizacje, biegi i spacery tematyczne (w tym spacery kajakowe), konkursy wiedzy i konkursy plastyczne, zajęcia edukacyjne etc. Zapraszaliśmy do współpracy organizatorów różnego rodzaju wydarzeń, a głównym wymogiem było przygotowanie działań, które zaproszą lokalne społeczności do świętowania. O dotacje mogły ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe – dodaje Wnuk. Biuro Programu Niepodległa poza koordynacją działań komunikacyjnych i obsługą programu dotacyjnego „Niepodległa” odpowiadało też za przygotowanie trzech wiodących wydarzeń, które miały jeszcze mocniej zaangażować Polaków. – Stąd pomysły na akcję Niepodległa do Hymnu oraz Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu czy Koncert dla Niepodległej – informuje Kamil Wnuk. (...)

Agnieszka Jurewicz

Więcej w grudniowym (2018) numerze THINK MICE.

ZAMÓW PRENUMERATĘ