Spotkania

przez Think MICE

THINK MICE Mashup Meetings


Jako nowoczesne medium podejmujemy działania aktywizujące branżę, m.in. poprzez organizowanie cyklicznych spotkań THINK MICE Mashup Meetings, w których uczestniczą przedstawiciele poszczególnych segmentów MICE.

„THINK MICE Mushup Meetings” to cykl spotkań biznesowo-networkingowych z udziałem przedstawicieli poszczególnych segmentów branży spotkań oraz jej otoczenia gospodarczo-instytucjonalnego. Ich celem jest zbudowanie platformy służącej wymianie idei i doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów. Spotkania stworzą przestrzeń do dyskusji oraz poszukiwania rozwiązań najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi staje przemysł spotkań.

W muzyce „mushup” oznacza połączenie dwóch lub więcej utworów i wykreowanie w ten sposób nowej, spójnej kompozycji. Zainspirowani tym słowem mamy nadzieję, że również nasze spotkania staną się miejscem wielu „połączeń”, które w efekcie stworzą nową jakość.

CZYTAJ WIĘCEJ

THINK MICE Mashup Meetings – inauguracja  

Nowa ustawa o imprezach turystycznych na drugim THINK MICE Mashup Meetings 

Trzecia odsłona THINK MICE Mashup Meetings 

Trójmiejskie spotkanie THINK MICE Mashup Meetings