O nas

przez Think MICE

NASZE CELE

W niedalekiej przyszłości magazyn THINK MICE będzie ukazywał się w angielskiej wersji językowej. Naszą ambicją jest bowiem prezentowanie i promowanie rodzimych firm i ich dokonań na arenie międzynarodowej oraz zwrócenie uwagi na potencjał Polski jako atrakcyjnego rynku MICE.

Jako nowoczesne medium będziemy również podejmować działania aktywizujące branżę, m.in. poprzez  organizowanie cyklicznych spotkań w których uczestniczyć będą przedstawiciele poszczególnych segmentów MICE.