O nas

przez Think MICE

NASZE ZAŁOŻENIA

W THINK MICE akcent położony jest na prezentowanie dorobku międzynarodowej branży spotkań i jej przedstawicieli.

Opisując najlepsze praktyki oraz najciekawsze postaci chcemy dostarczać naszym Czytelnikom informacji i inspirować do dalszego rozwoju.Chcemy przyczynia się do budowania tożsamości branży, stanowi platformę komunikacji dla jej uczestników, jest czynnikiem integrującym, głosem branży w relacjach z otoczeniem gospodarczym i instytucjonalnym. 

Wyzwaniem, przed którym stają wszystkie współczesne media jest wykorzystanie wszystkich kanałów dotarcia do odbiorcy i komunikacji z nim w możliwie optymalny sposób. Nie inaczej jest z THINK MICE. Nasze kanały w social media mają przede wszystkim za zadanie aktywizowanie naszych odbiorców, komunikację z nimi, szybkie dotarcie z informacją.

Za ich pośrednictwem chcemy także pokazywać, że jesteśmy obecni w życiu branży i uczestniczymy w ważnych dla niej wydarzeniach. W dobie internetu żaden tytuł branżowy nie może istnieć bez własnej strony internetowej. Chcemy, by treści prezentowane na www.thinkmice.pl miały charakter stricte informacyjny.Na stronie pojawiać się będą zatem newsy dotyczące: wydarzeń branżowych, realizacji, nowości na rynku, zmian personalnych itp.